• Users Online: 166
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Chloroquine induces lysosomal membrane permeability-mediated cell death in bladder cancer cells

Chen Hung-En, Lin Ji-Fan, Lin Yi-Chia, Wen Shen-I, Yang Shan-Che, Tsai Te-Fu, Chou Kuang-Yu, Hwang I-Sheng Thomas

Year : 2018| Volume: 51| Issue : 4 | Page no: 133-141

   This article has been cited by
 
1 Nanoprodrug ratiometrically integrating autophagy inhibitor and genotoxic agent for treatment of triple-negative breast cancer
Huifang Wang, Haoyu Bai, Jiafeng Wang, Xuefei Zhou, Hongda Chen, Liying Wang, Huiming Ren, Zimo Liu, Wei Zhuo, Zhuxian Zhou, Jianbin Tang, Zhijie Li, Jigang Wang, Youqing Shen, Tianhua Zhou, Xiangrui Liu
Biomaterials. 2022; 283: 121458
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Imiquimod-induced ROS production causes lysosomal membrane permeabilization and activates caspase-8-mediated apoptosis in skin cancer cells
Shu-Hao Chang, Pei-Ying Lin, Tsai-Kun Wu, Chien-Sheng Hsu, Shi-Wei Huang, Zheng-Yi Li, Kuang-Ting Liu, Jun-Kai Kao, Yi-Ju Chen, Tak-Wah Wong, Chun-Ying Wu, Jeng-Jer Shieh
Journal of Dermatological Science. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article